Herhuisvesting

Roosenboom


Opdrachtgever
Roosenboom

Type opdracht
Herhuisvesting bedrijfsruimte en kantoor

Herhuisvesting bedrijfsruimte en kantoor Roosenboom

Totaal ca. 8700 m2 BVO onderverdeeld in kantoren, vergaderruimten, expeditie en magazijnen.
Bouwsom ca. € 1.600.000,– excl. BTW.

Het i.o.m. opdrachtgever opstellen van Programma van Eisen t.b.v. herhuisvesting

Advieswerkzaamheden GJM Bouwadviseurs

Herhuisvesting

 • Gebouwontwerp in de fasen VO t/m DO
 • Onderhouds- en (Ver)bouwkostenraming(en) ter budgettoetsing
 • Opstellen biedingsanalyse en aankoopbegeleiding ten aanzien van beoogde locatie
 • Bouwvoorbereiding middels toetsingen Bouwbesluit en opstellen Bouwtekeningen incl.
  verzorgen van aanvraag Omgevingsvergunning (bouw en AIM)
 • Constructieve advisering
 • Opstellen van Bestekomschrijving met bijbehorende bestektekeningen
 • Aanbesteding van deelwerkzaamheden aan verscheidende aannemers (asbestsanering,
  geveltransformatie, vernieuwen loadingdocks, sloop en nieuwbouw kantoor)
 • I.s.m. aannemers opstellen van uitvoeringstekeningen incl. detailleringen
 • Bouwbegeleiding middels directievoering en bouwtoezicht
 • Oplevering en nazorg

Wat kunnen wij voor u betekenen?Contactformulier breed (in blok)