GJM Bouwadviseurs

Planontwikkeling

Uw flexibele partner in ontwikkeling

GJM Bouwadviseurs begeleidt particulieren, ondernemers, verenigingen en (semi)overheid tijdens het gehele bouwproces. Natuurlijk is iedere fase in het bouwproces belangrijk, maar ook in de bouw geldt: een goed begin is het halve werk. Tijdens de ontwikkeling maken wij het verschil dat bepalend is voor de uiteindelijke afronding van uw project. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen de gestelde termijn en begroting wordt afgerond.

U kunt ons inschakelen voor het gehele ontwikkelingstraject of een gedeelte ervan. Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van programma’s van eisen, bouwkostenadvies met haalbaarheidsonderzoek, ontwerp en/of technische omschrijving.

Wensen en eisen

Programma van eisen

Ieder bouwproject, groot of klein, is uniek. De functionele eisen en behoeften verschillen voor iedere opdrachtgever. Ook de complexiteit en omvang van bouwprojecten en regelgeving is tegenwoordig zeer omvangrijk. Daarom raadt GJM Bouwadviseurs u aan om een uitgebreid programma van eisen op te laten stellen. Hierin worden alle vragen, eisen en wensen die bij een project komen kijken afgekaderd. Het document is de leidraad voor alle betrokken partijen en vormt de basis voor het uiteindelijke ontwerp van uw bouwproject.

Zowel voor het opstellen van het programma van eisen als het toetsen van een bestaand document kunt u rekenen op de professionele ondersteuning van GJM Bouwadviseurs. Zodra het plan is goedgekeurd door de gemeente kunnen we verder met de volgende stap in het bouwtraject.

Virtual Reality

Het is ook mogelijk om uw toekomstige bouwproject met Virtual Reality te bekijken. Dan komt uw bouwproject pas echt tot leven!

Laat uw ontwerp tot leven komen

Ontwerp en Bouwwerkinformatiemodel

Aan de hand van het eerder opgestelde programma van eisen gaan we aan de slag met een voorlopig ontwerp. We spreken dit eerste ontwerp met u door, zodat het volledig aan uw wensen voldoet. In deze fase zijn aanpassingen nog mogelijk. Deze worden verwerkt in de ontwerptekening van het definitief ontwerp.

3D-Visualisatie

Een ontwerptekening is voor veel mensen moeilijk leesbaar. Daarom werken wij regelmatig met een bouwwerkinformatiemodel. Dit is een 3D-visualisatie van uw bouwproject. Zo’n visualisatie geeft een gedetailleerd beeld van het te realiseren project. Door de toevoeging van bepaalde kleuren, materialen, meubels en overige objecten, zoals bijvoorbeeld beplanting, komt het ontwerp tot leven.  Zowel bij nieuwbouw als verbouw is 3D-visualisatie van grote meerwaarde.

De spil in uw bouwproces

U kunt ons inschakelen voor het gehele ontwikkelingstraject of een gedeelte ervan. Neem contact met ons op!

Voorkom financiële tegenvallers

Bouwkostenadvies

Kostenraming

Bij ieder bouwproject is het kostenaspect van essentieel belang. Een goede indicatie is belangrijk om financiële tegenvallers te vermijden. Om een realistisch beeld van de uit te geven kosten te krijgen, stellen wij een kostenraming op. Welke onderdelen hierin terugkomen is afhankelijk van uw bouwproject. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek kunnen wij voor u inzichtelijk maken hoe uw bouwambitie het beste gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget.

Technische omschrijving

Er wordt een omschrijving gemaakt van de uit te voeren constructiewerkzaamheden, inclusief administratieve, wettelijke en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?Contactformulier breed (in blok)