GJM Bouwadviseurs

Bouwaanvraag

Uw flexibele partner in ontwikkeling

Voor u kunt gaan bouwen krijgt u te maken met wet- en regelgeving. Er mag pas gestart worden met de bouw zodra de gemeente een vergunning heeft verleend. GJM Bouwadviseurs helpt zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers met hun bouwaanvraag. Een bouwaanvraag wordt ook wel omgevingsvergunning genoemd. Tegenwoordig hebben we te maken met Wet bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat er nog maar één omgevingsvergunning gedaan moet worden voor het gehele project. Wij kunnen voor u bouwtekeningen, constructieadvies, milieu- en energieadvies, brandveiligheidsadvies en geluidsadvies verzorgen.

Omgevingsvergunning

Het aanvragen van een bouwaanvraag is complex en omvangrijk. Dit kunt u daarom het beste laten uitvoeren door een specialist zoals GJM Bouwadviseurs. Bij de meeste bouw- en sloopwerkzaamheden is zo’n vergunning verplicht. Met een vergunningcheck wordt duidelijk aan welke wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Vervolgens gaan wij aan de slag met het indienen van de omgevingsvergunning bij de gemeente. Uiteraard verzorgen wij alle documenten die getoetst moeten worden, zoals bouwtekeningen, bouwbesluit berekeningen en constructieberekeningen.

MilieuPrestatie Gebouwen

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is verplicht bij een omgevingsvergunning. De MPG is een maatstaf voor de duurzaamheid van het te realiseren bouwproject. Het is een belangrijke factor in de milieubelasting van uw toekomstige gebouw. Bij het berekenen van de MPG wordt de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw gedeeld door de levensduur en bruto vloeroppervlakte.

Brandveiligheidsadvies

Uw te realiseren bouwwerk moet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Afhankelijk van uw type bouwproject heeft u een gebruiksvergunning brandveilig of gebruiksmelding nodig. GJM Bouwadviseurs is specialist op dit gebied en kan u helpen met brandveiligheidsadvies. Wij verzorgen alle benodigde documenten om aan de strenge eisen van brandveiligheid te voldoen. Denk daarbij aan ontruimingsplattegronden en een ontruimingsplan.

Milieu- en energieadvies

Sommige bedrijven hebben te maken met een milieuvergunning. De mate waarin uw bedrijf het milieu belast, is doorslaggevend voor de milieuregels waar uw bedrijf mee te maken krijgt. Dit bepaalt of u een melding Activiteitenbesluit moet doen of vergunning moet aanvragen.

De spil in uw bouwproces

U kunt ons inschakelen voor het gehele ontwikkelingstraject of een gedeelte ervan. Neem contact met ons op!

Wat kunnen wij voor u betekenen?Contactformulier breed (in blok)